Sækkepibemusik

Et band bestående af 2 til 3 sækkepibespillere, der kommer og underholder i kirken eller fest.